ค้นหาใบรับรอง(Find Your Certificate)

กรอกเลขใบเซอร์ของท่านลงในช่อง Search และ กดปุ่ม Search ด้านล่าง

(ตัวอย่าง S/N:123456789 ให้ใส่เฉพาะตัวเลขเช่น 123456789 เป็นต้น)

ขอยืนยันว่าพระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบและออกใบรับรองแล้ว โดยสถาบัน TSTi

We hereby certify that this Amulet has been inspected and certified by TSTi Institute.