สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย (Thailand Genuine Somdej-Toh Amulet Institute )จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษา อบรม ทางวิชาการเกี่ยวกับพระเครื่องพระสมเด็จโตให้กับผู้ที่ศรัทธาในท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ผู้ที่นิยมสะสมพระสมเด็จวัดระฆังฯ วัดบางขุนพรหม วัดเกศไชโย ผู้ที่รักพระสนใจพระสมเด็จฯ และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างซาติ

  2 เพื่ออนุรักษ์พระแท้สมเด็จโต ทุกพิมพ์ทรงที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้ ตั้งแต่ท่านสร้างยุคต้น(ร2-ร3)ยุคกลาง(ร3-ร4)และยุคปลาย(ร4-ต้นร5) ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาและความจริงของพิมพ์ทรงต่างๆ เพื่อให้พระสมเด็จฯคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

  3 เพื่อตรวจพิสูจน์หาอายุพระสมเด็จโต ตามหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ความจริงว่าพระสมเด็จมีอายุทันท่านสมเด็จโตสร้างหรือไม่  ถ้าอายุทันท่านสร้างคือพระแท้ ถ้าไม่ทันท่านสร้างคือพระเก๊(พระปลอม)

  4  เพื่อให้ข้อมูลพระสมเด็จโต ที่เป็นจริงและถูกต้องโดยยึดหลักฐานทางประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และความน่าจะเป็น หรือจากหลักฐานข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ และสถาบันฯไม่ต้องการให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดบิดเบือนข้อมูลของท่านสมเด็จโต. ที่ท่านสร้างพระสมเด็จมา และให้ข้อมูลแบบผิดๆต่อๆกันมา

    5 เป็นศูนย์รวมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระสมเด็จฯของเพื่อนๆสมาชิกฯ

Aram

อ.อร่าม เริงฤทธิ์
ประธาน และผู้ก่อตั้งสถาบัน

อาจารย์ อร่าม เริงฤทธิ์ BS.Tech.Ed.,M.I.Ed. (KMITL) วิศวกรเครื่องกล ประธานและผู้อำนวยการสถาบันพระแท้สมเด็จ

แผนที่สถาบัน

18/275 บุญศิริซอย 2 (หัวตึก) `ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270