Aram
เรื่องน่ารู้(Article)

ขั้นตอนการนำพระมาตรวจเพื่อออกใบรับรอง

 ท่านสามารถนำพระของท่านมาให้อาจารย์อร่ามตรวจให้ โดยจะนัดหมายเข้ามา หรือส่งพระมาก็ได้ เพียงแต่ต้องโทรนัดกับอาจารย์ก่อน จากนั้นเราจะทำการคัดแยกด้วยสายตา โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าต้องการให้ตรวจทางวิทยาศาสตร์ ก็จะสามารถที่จะออกใบรับรองให้ท่านได้ โดยท่านเลือกที่จะออกหรือไม่ออกใบรับรองก็ได้ตามความเหมาะสม

นัดหมายโทร 092 5785155

บทความ Latest Article

ท่านสามารถติดตามความรู็ได้ที่นี่

Our blog