ตอนที่ 2 ประวัติการสร้างพระพุทธปฏิมากร (พระเครื่องไทย)

 

ตอน  2

    ประวัติการสร้างพระพุทธปฏิมากร (พระเครื่องไทย) 

     สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย( Thailand Genuine Somdej-Toh Amulet Institute ) ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธประติมากรรม มีเนื้อหาพอสังเขป. ดังนี้

    ในสมัยโบราณคนไทย ได้มีการสร้างพระพุทธประติมากรรมขึ้น มีรูปลักษณ์พิมพ์ต่างๆ โดยมีหลักฐานข้อมูลที่บ่งชี้ที่ปรากฎว่ามีการสร้างพระมาในยุคพุทธศิลปะสมัยทวารวดียุคต้น ประมาณ 1500. ปีมาแล้ว(อาจมีการสร้างมาก่อนหน้านั้น)  การสร้างพระปฏิมากรมีวัตถุประสงค์ ทางด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนาและ การบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะสร้างโดยพระมหากษัตริย์ หรือผู้นำชั้นปกครอง หรือพระฤาษีผู้เรืองเวทย์วิทยาอาคมสูง หรือสร้างโดยพระสงฆ์ผู้มีฌานเป็นรูปสมาบัติ เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะนำไปบรรจุกรุไว้ในเจดีย์ต่างๆ ปูชนียสถาน หรือไว้ในปราสาท ฯลฯ 

      การสร้างพระปฏิมากรพระเครื่องไทย สามารถแยกวัตถุดิบในการนำมาสร้างพระเครื่องไทยได้ดังนี้

     1.  พระเนื้อดิน

     2.  พระเนื้อชิน

     3.  พระเนื้อโลหะ

     4.  พระเนื้อว่าน

     5.  พระเนื้อผง

     6.  พระเนื้ออื่นๆ

    1. พระเนื้อดิน  มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุด เช่น พระกรุพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม มีอายุการสร้างมาแล้ว ประมาณ 1500 ปี (พุทธศตวรรษที่10-12ยุคแรกและ16-18 ยุคที่สอง)หรือพระรอดมหาวัน จ.ลำพูน มีอายุการสร้างมาประมาณ 1300 ปี( พุทธศตวรรษที่ 12-14 ) ฯลฯ เป็นต้น

    2. พระเนื้อชิน  เป็นพระโลหะชนิดหนึ่ง ที่ผสมระหว่างดีบุกกับตะกั่ว ถ้ามีส่วนผสมดีบุกมากกว่า เรียก พระชินเงิน  ถ้ามีส่วนผสมตะกั่วมากกว่า เรียกพระชินสนิมแดง  เช่น พระลีลาชินเงินถ้ำหีบ และ พระร่วงรางปืนสนิมแดง สุโขทัย มีอายุการสร้างมาประมาณ 700 กว่า ปี( พุทธศตวรรษที่ 18-21)

    3. พระเนื้อโลหะ เป็นพระหล่อโบราณ และหล่อสมัยใหม่  โดยมีพระเกจิอาจารย์สร้าง  ถือเป็นพระยุคใหม่ มีอายุการสร้างมา 100. กว่าปื เช่น พระเนื้อนวโลหะ ,  พระเนื้อทองแดง , พระเนื้อเมฆพัด,พระเนื้อเงิน ,พระเนื้อทองเหลืองผสม ,พระเนื้อขันลงหิน, พระเนื้อนาค , พระเนื้อสัมฤทธิ์ และพระเนื้อทองคำ ฯลฯ (  ยกเว้นพระเนื้อสัมฤทธิ์และพระเนื้อทองคำ อาจมีการสร้างมาหลายร้อยปีถึง 1500. ปี)

    4. พระเนื้อว่าน มีกา รสร้างพระเนื้อว่านมาสมัยสุโขทัยแล้ว เช่น พระร่วงหน้าทองคำหลังเนื้อว่าน ยุคปัจจุบันมีการนำเนื้อว่านมาสร้างพระหลวงพ่อทวด ปี

 2497 และสร้างต่อๆมาถึงปัจจุบัน

     5. เนื้อพระอื่นๆ เช่น  พระแกะหินหยก ,พระหินรัตนซาติ,พระงาแกะ ,พระไม้มงคลแกะ ฯลฯ 

     ( โปรคติดตาม พระเนื้อผง  ตอน 3 ต่อไปครับ )

       ที่มา อาจารย์ อร่าม เริงฤทธิ์ BS.Tech.Ed.,M.I.Ed. ผู้อำนวยการสถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย โทร 092-578-5155  วันที่ 24/4/2561.