ตอนที่ 10 ความศักดิ์สิทธิ์และปาฎิหาริย์ของพระสมเด็จโต เกิดขึ้นได้อย่างไร

 

สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย ขอนำเสนอข้อมูล ความศักดิ์สิทธิ์และปาฎิหาริย์ของพระสมเด็จโต เกิดขึ้นได้อย่างไร

      พระสมเด็จโต มีความศักดิ์สิทธิ์และปาฎิหาริย์เกิดขึ้นได้จริง มีการเล่าต่อกันมาจากปากสู่ปาก จากรุ่นสู่รุ่น จากคุณปู่ถึงคุณพ่อ จากพ่อถึงลูก จากลูกถึงหลานและเลน มาอย่างยาวนาน ซึ่งพระสมเด็จโต เป็นจักรพรรดิของพระเครื่องไทย คือเป็นพระราชาพระเครื่องไทยหรือเป็นประมุขของพระเครื่องไทย เพราะพระสมเด็จมีความศักดิ์สิทธิ์และปาฎิหาริย์ สูงสุดโดยพระสมเด็จโตเป็นพระศิริมงคล ใครมีพระสมเด็จไว้ครอบครองและบูชา จะทำให้ผู้นั้น มีแต่ความโชคดี อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง มั่งคั่งมั่นคง จะเจริญรุ่งเรืองทั้งในขีวิตตนเองและครอบครัว ใน 10 ข้อต่อไปนี้ คือ

      1. มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายดี มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน ปรารถนาสี่งใดจะได้สมหวัง

       2. มีอำนาจ  มีวาสนา มีบารมี มีคนนับหน้าถือตา มีชื่อเสียงในสังคม

       3. มีเมตตามหานิยม มีมหาเสน่ห์ มีคนรักใคร่

       4. มีโชคลาภ มียศฐาบันดาศักดิ์ ร่ำรวยเงินทองถึงขั้นเป็นเศรษฐี

       5. มีความคลาดแคล้ว ปลอดภัย จากภยันตรายต่างๆ 

       6. มีมหาอุตคงกะพันชาตรี เหนียว ปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้า ป้องกันเงี้ยวงาแหลมคม พิษร้ายต่างๆ

       7. มีความสำเร็จสมบูรณ์พูลสุขในชีวิต

       8. ขจัดเสนียดจัญไร ขจัดโรคภัยไข้เจ็บ

       9. มีความสงบสุขในชีวิตและครอบครัว

     10. ป้องกันภูตผีปีศาจ คุณไสยต่างๆ ฯลฯ

      ดั้งนั้นพระสมเด็จโต จึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้ดังได้กล่าวมาข้างต้น   มาจากปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ

        1. ผู้สร้าง  คือ ท่านสมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านเป็นพระเถระที่มีศีล สมาธิ ปัญญา ท่านยังทรงคุณ ทางด้านวิชชาอาคม เมตตามหานิยม ที่คนไทยจำนวนมาก เคารพเลื่อมใส นับถือ ศรัทธามามากกว่า 150 ปี จนผู้คนจำนวนไม่น้อย เชื่อกันว่า ท่านเป็น พระโพธิสัตว์ องค์หนึ่งของเมืองไทย และเป็นอมตะเถราจารย์ ของเมืองไทยในปัจจุบัน ซึ่งท่านได้ปลุกเสก พระสมเด็จ ด้วยการอธิษฐานจิต โดยท่านจะนั่งทาน(นั่งปรก)เจริญองค์ธรรมสมาธิ แล้วโน้วน้าวนำพระสูตร พระปริตร ถ่ายทอดสู่อิทธิมงคลวัตถุด้วยพลังจิตอันเป็นสมาธิที่มั่นคงแรงกล้า สามารถเขิญบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว พลังงานของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สูงกว่าพลังงานใดๆ ทำให้พระสมเด็จจึงมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด มีพุทธคุณใช้ได้ทุกทางตามปรารถนา

2. มวลสาร ที่นำมาผสมลงในพระสมเด็จ เป็นผงวิเศษ 5 อย่างโดยผ่านการเขียนเลขยันต์คาถาอาคม จากท่านสมเด็จพุฒาจารย์โต ที่เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น

     2.1 ผงปถมัง มีวิเศษ ทางปกป้องคุ้มครอง คงกะพันชาตรี เหนียว ในอาวุธแหลมคม เขี้ยวงา พิษต่างๆ

      2.2 ผงอิทธเจ มีวิเศษ ทางเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ความรักความเข้าใจ

      2.3 ผงมหาราช มีวิเศษ ทาง อำนาจ วาสนา เสริมบารมี เป็นเศรษฐี

      2.4 ผงตรีนิสิงเห มีวิเศษ ทาง แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันภูตผีปีศาจร้าย คุณไสย

       2.5 ผงพุทธคุณ มีวิเศษ ทาง เป็นคนดี ศรีสังคม มีคนนับหน้าถือตา เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า โชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย

   นอกจากผงวิเศษ 5 ประการแล้ว ยังมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ไม่ต้องปลุกเสกก็ใช่ได้ เช่น

     – คราบไคลเสมา ซึ่งผ่านการสวดมนต์ภาวนา ทำบุญกุศลตลอดเวลา

     -เกสรดอกไม้และดอกบัวบูชาพระ. ก้านธูป เทียนพระ ได้ผ่านการสวดมนต์ภาวนาตลอดเวลา

     -พระธาตุ  เหล็กไหล รัตนชาติ คตต่างๆสี่งเหล่านี้มีพลังงานอยู่ในตัวตามธรรมชาติซึ่งมีเทวดาดูแลรักษา

     -ไม้มงคลต่างๆ ว่านเกษร 108 มีดีทุกอย่างอยู่ในตัว

     -ชิ้นมวลเนื้อพระกำแพงแตกหัก ได้ผ่านการปลุกเสกจากฤาษีผู้มีอิทธิฤทธิ์มาแล้ว มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว มีโชคลาภเงินทอง ร่ำรวย

      -ดินอาถรรพ์ ดินเจ็ดโป่ง ดินเจ็ดท่าเจ็ดสระ เจ็ดป่า ดินหลักเมือง ศิลาธิคุณ ล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์ในตัว

      -ใบลานคำภีร์ชำรุด เป็นอักษรคาถา บทสวดบันทึกไว้ ล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์ในตัว

     -มวลสาร อื่นๆ ที่เป็นวัตถุมงคลอีกมากมาย ที่ผสมอยู่ในพระสมเด็จ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง

 

     3. ผู้ใช้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้พระสมเด็จมีความศักดิ์สิทธิ์ ถ้าผู้ใช่เป็นผู้ประพฤติตนดี เป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม มั่นทำบุญกุศล มีความเชื่อมั่นนับถือจากใจจริง มั่นสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำ พระสมเด็จก็จะคุ้มครองแสดงปาฏิหาริย์ให้ท่านได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ เป็นการส่งเสริมผลกรรมดีให้ปรากฎ ท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตราบรื่น ทำมาค้าขาย มั่งคั่งร่ำรวยตลอดไป หากผู้ใช่ปฎิบัติตนตรงกันข้ามกับข้อ 3 ที่กล่าวมา พระสมเด็จจะไม่คุ้มครองและไม่แสดงความศักดิ์สิทธิ์แก่ตัวท่านเลย

 

     สรุป ได้ว่า ความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระสมเด็จโตเกิดขึ้นไ้ด้จริง เนื่องจากผู้สร้างคือท่านสมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านเป็นผู้อธิษฐานจิตซึ่งท่านถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ องค์หนึ่งของไทย หาพระเถระองค์อื่นเทียบไม่มีแล้ว และมีมวลสารที่ผสมลงในผงพระสมเด็จ มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่เป็นมงคล จึงทำให้พระสมเด็จมีพลังสูง มีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด จนมีชื่อเรียกขาน ว่า จักรพรรดิ พระเครื่องเมืองไทย พระสมเด็จจึงเป็นที่ นิยมต้องการ แสวงหา มีไว้ครอบครอง ของมวลมหาประชาชนชาวไทยและต่างชาติมากจริงๆ ดังนั้นพระสมเด็จจึงมีไม่พอและหาอยาก ทำให้มีราคาแพงในปัจจุบัน(พระแท้เท่านั้น)

 

      ที่มา อาจารย์ อร่าม เริงฤทธิ์ BS.Tech.Ed., M.I.Ed.(KMITL) วิศวกรเครื่องกล  ประธานและผู้อำนวยการ สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย(Thailand Genuine Somdej-Toh Amulet Institute) และเป็นรองนายกสมาพันธ์พระเครื่องไทยนานาชาติ(International Thai Amulet Confederation) โทร092-578-5155, line ID idd 5155 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ เพจ สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย หรือ Facebook ชื่อ Thailand Genuine Somdej-Toh  Amulet Institute วันที่ 18/7/2018.