ตอนที่ 3 พระเนื้อผง

 

ตอนที่ 3. พระเนื้อผง

   สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย(Thailand Genuine Somdej-Toh Amulet Institute) ขอนำเสนอความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับพระเนื้อผง พอสังเขปดังนี้

      พระเนื้อผง  เป็นพระที่สร้างขึ้นจากผงปูนเป็นหลักและมีของผสมของมวลสารอื่นๆผสมเข้าไป โดยนำหินปูนดิบจากหินปูนตามธรรมชาติมาบดละเอียด หรือบดจากปูนเปลือกหอยดิบ จะได้ผงปูนดิบ มีชื่อทางเคมีเรียกว่า แคลเซียมคาร์บอเนต เขียนสูตรเคมีได้ CaCO3( Calcium Carbonate ) แต่ถ้านำหินปูนดิบหรือเปลือกหอยดิบมาเผาไฟด้วยความร้อนสูงที่อุณหภูมิสูงด้วยกระบวนการ Calcination และจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์(CO2)ออกมาในอากาศ เมื่อนำหินปูนหรือเปลือกหอยที่เผาแล้วมาบดละเอียดจะได้ผงปูนสุก เรียกปูนขาว ชื่อทางเคมีว่า แคลเซี่ยมออกไชค์ เขียนสูตรเคมีได้ว่า  CaO(Calcium Oxide ) ผงปูนสุกจะมีสีขาว 

       การสร้างพระผง. เนื้อพระจะมีส่วนผสมของผงปูนเป็นหลัก คือ เนื้อพระเป็นผงปูนดิบเป็นหลักอย่างเดียว หรือเนื้อพระเป็นผงปูนสุก(ปูนขาว)เป็นหลักอย่างเดียว หรือเนื้อพระนำทั้งผงปูนดิบและผงปูนขาวผสมกันเป็นหลักก็ได้ นอกนั้นนำเอาผงของมวลสารอื่นจากวัตถุที่เป็นมงคลต่างๆ เช่น  เกษรดอกไม้ ว่าน  แร่  วัตถุศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ และอื่นๆที่เห็นสมควรนำมาผสมใส่ลงในผงปูนหลักตามสูตรแต่ละสำนักฯ ก็จะได้เนื้อพระผงตามต้องการ 

      พระเนื้อผงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย คือพระเนื้อผงกรุทัพข้าว จังหวัดสุโขทัย เช่น พระเนื้อผงพระร่วงยืน ศิลปะสุโขทัย มีอายุ 700 กว่าปี รองลงมาสร้างในยุคอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  คือพระเนื้อผงสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ สร้างโดย สมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อน(สมเด็จพระญานสังวร พระสังฆราช องค์ที่4 ) ถือเป็นพระเนื้อผงต้นแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ที่ท่านสมเด็จพุฒาจารย์โตนำเอาวิธีการสร้างพระเนื้อผง ของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนที่ท่านสมเด็จโตเคารพนับถือยี่ง และจากตำรับการสร้างพระเนื้อผงยุคโบราณ(สุโขทัย กำแพงเพชร)มาสร้างพระเนื้อผง สมเด็จวัดระฆัง สมเด็จวัดบางขุนพรหม สมเด็จวัดเกศไชโยซึ่งเป็นพระเนื้อผงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพระเนื้อผงวัดพลับ พระเนื้อผงกรุวัดเงินคลองเตย พระเนื้อผงกรุวัดท้ายตลาด ฯลฯเป็นต้น

     ( โปรดติดตามตอนที่ 4 เรื่องพระเนื้อผงสมเด็จโต ต่อไป)

      ที่มา อาจารย์ อร่าม เริงฤทธิ์ BS.Tech.Ed.,M.I.Ed.(KMITL) ผู้อำนวยการสถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย โทร 092-578-5155 วันที่ 4/5/2561.