ตอนที่ 6 ต่อจากตอนที่ 5 การตรวจพิสูจน์พระเนื้อผงสมเด็จโตทางวิทยาศาสตร์

 

ตอนที่ 6 ต่อจากตอนที่ 5  การตรวจพิสูจน์พระเนื้อผงสมเด็จโตทางวิทยาศาสตร์

    การตรวจพระผงสมเด็จโต หาอายุทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการใดบ้าง ?

    การหาอายุพระผงสมเด็จโต มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในขณะนี้มีอยู่ 2. วิธี. คือ

      1. การหาอายุจากคาร์บอน 14(C14)

      2. การหาอายุโดยทางวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมีและพิสิกส์)

 

      1 การหาอายุจากคาร์บอน14( C14 )

      การหาอายุจากคาร์บอน14 คือ การหาอายุของวัตถุใด ด้วยวิธิปรากฎการตามธรรมชาติของ. C14 ซึ่ง C14 เป็นธาตุกัมมันตรังสี เพื่อประมาณอายุของวัตถุได้ถึง 58,000-62,000 ปี การหาอายุคาร์บอนมักใช้บ่งบอกอายุของคาร์บอนระหว่าง ช่วงก่อนปัจจุบัน กับช่วงปัจจุบัน ทางโบราณคดีหรือทางธรณีวิทยา เขาหาอายุโดยเทียบกับ ครึ่งชีวิต( Half Life )ของคาร์บอน14 คาร์บอน14 จะอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกชนิด ในมนุษย์เราก็มี C14 เพราะเรากินพืชและสัตว์เข้าไปในร่างกาย สรุปแล้วสิ่งมีชีวิตทุกประเภทมี C14 เจือปนอยู่ ถ้าสี่งมีชีวิตตาย อะตอมของ C14 ที่อยู่ในร่างกายก็เริ่มสลายตัว ค่าการสลายตัวของธาตุ C14 เรียก ครึ่งชีวิต ครึ่งชีวิตมีค่า 5,730 ปี ซึ่งหมายความว่า ภายใน 5,730 ปี ครึ่งหนึ่งของอะตอมธาตุ C14 ที่มีอยู่ในวัตถุจะสลายตัว เช่น มี C14 อยู่ 1 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 5,730 ปี จะเหลือ C14 อยู่ 0.5 กรัม เมื่อผ่านไปอีก 5,730 ปี จะเหลือ C14 อยู่ 0.25 กรัม เป็นดังนี้ไปเรื่อยไปกล่าวได้ว่าทุกไป5,730 ปี จะเหลือ C14 เพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ดังนั้นการรู้อัตราการการสลายตัวของ C14 ที่มีอยู่ในวัตถุ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ รู้อายุของวัตถุนั้นได้ทันที การตรวจแบบนี้จะทำที่บ้านไม่ได้ครับ ต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่นับรังสีได้เท่านั้นครับ

 

      คาร์บอน14( C14 ) กับการตรวจหาอายุพระผงสมเด็จโต ที่ผ่านมามีผู้นำพระสมเด็จไปตรวจ C14 ที่สถาบันนิวเคลียร์ฯ บอกว่ามีอายุ 154 ปี 163 ปี นั้นคือ ผลการตรวจทาง. C14 แต่ค่าใช่จ่ายในการตรวจสูงมากเป็นหลัก หมื่นครับ

 

      ในความคิดของผมว่า พระผงสมเด็จ มีอายุ 146 ปี-200 กว่าปี ไม่ต้องไปจ่ายค่าตรวจมากเช่นนั้น เพราะอายุพระผงสมเด็จมีอายุน้อยกว่าความละเอียดที่ คาร์บอน14 จะพิสูจน์ให้คำตอบที่ชัดเจนได้ เพราะครึ่งชีวิตของ C14 อยู่ที่ 5,730 ปี การสลายของคาร์บอนน้อยมากไม่เหมาะใช้ C14 ตรวจสอบพระผงสมเด็จครับ ซึ่งไม่เหมือนวัตถุหรือโครงกระดูกที่มีอายุ หลายๆพันปี อันนี้ คาร์บอน 14 พิสูจน์ให้คำตอบได้ถูกต้องชัดเจนแน่นอน ทั่วโลกก็ใช้ตรวจพิสูจน์กันอยู่

2. การตรวจพระผงสมเด็จโต ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมีและพิสิกส์)ถือว่าเป็นวิธีที่ตรวจพิสูจน์พระสมเด็จแบบพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตรวจพิสูจน์บอกอายุของพระผงสมเด็จได้ โดยการเทียบเคียงกับวัตถุตัวอย่าง จะได้คำตอบที่ ชัดเจน ถูกต้อง เป็นจริงที่พิสูจน์ได้ ว่าเป็นสมเด็จทันอายุท่านสมเด็จโตสร้าง อายุเกิน 146 ปีขึ้นไปครับ

 

       ก่อนที่จะทำการตรวจพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์กายภาพ เคมีและพิสิกส์นั้น เราจะต้องทราบก่อนว่าพระผงสมเด็จโตเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร ?

 

     จากตอนที่ 4ได้กล่าวถึงโครงสร้างหลักของพระสมเด็จอย่างละเอียดมาแล้วว่า พระผงสมเด็จโตทำมาจากเนื้อผงปูนหินดิบ(CaCO3)และเนื้อปูนหินสุก(CaO)หรือเนื้อปูนเปลือกหอย

 

    * CaCO3 คือแคลเซียมคาร์บอเนต มีทั้งแบบบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ ถ้าบริสุทธิ์จะมีสีขาว ถ้าไม่บริสุทธิ์จะมีสี เทา เขียว เหลือง น้ำตาล CaCO3 ในธรรมชาติ จะประกอบด้วย CaO 56%กับ CO2 44% นั่นก็หมายความว่า ถ้าเผา CaCO3 ด้วยอุณหภูมิสูง จะได้ ปูนหินสุก CaO 56%กับคาร์บอนไดออกไซด์CO2 44% เขียนสมการเคมีได้

      * CaCO3+ความร้อน. ได้ CaO+CO2

       * CaO+H2O ได้ CaOH2

       CaOH2 คือ แคลเซี่ยมไดออกไซค์

       ในทางกลับกันเผา CaOH2 ที่ 512C จะได้ CaO และ H2O คืนมา

 

       และ CaO สามารถทำปฏิกิริยากับ CO2 ที่อยู่ในอากาศโดยอาศัยระยะเวลาที่นานพอ จะกลายเป็น CaCO3

    คุณสมบัติการละลายของปูน

    ปูนหินดิบ(CaCO3) มีการละลายน้ำได้เล็กน้อย

    ปูนหินสุก(CaO)มีฤทธิ์เป็นด่าง ละลายได้ในน้ำ

 

   (โปรดติดตามตอนที่ 7 ต่อไป)   

      ที่มา อาจารย์ อร่าม เริงฤทธิ์ BS.Tech.Ed.,M.I.Ed. (KMITL) ประธานและผู้อำนวยการ  สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย(Thailand Genuine Somdej-Toh Amulet Institute) และเป็นรองนายกสมาพันธ์พระเครื่องไทยนานาชาติ(International Thai Amulet Confederation) โทร092-578-5155, line ID idd 5155 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ เพจ สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย วันที่ 19/6/2018.